لغات DLPT

Peace of mind
آرامش‌ِ خاطِر

اطلاعات

نام:لغات DLPT
تعداد کارت‌ها:1226 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=99999-1-11
توضیحات:مجموعه 1226 فلش کارت DLPT

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت