شیمی 3 فصل 1,2

log x^n =....
n log x

اطلاعات

نام:شیمی 3 فصل 1,2
تعداد کارت‌ها:24 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=99974-2046-5380
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت