turkish

fiction / imaginary
hayal ürünü

اطلاعات

نام:turkish
تعداد کارت‌ها:47 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:ترکی استانبولی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:علی همایون مقدم
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=99832-1693-4403
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت