تئاتر ایران

اولین موسسه منظم تهرانک وزارت تئاتر ان را ب رسمیت شناخت؟
تئاتر کمدی ایران توسط سید علی نصر

اطلاعات

نام:تئاتر ایران
تعداد کارت‌ها:27 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=99784-3260-9065
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت