فارسی

آبنـوس
درختـی اسـت که چوب آن سـیاه، سـخت،سـنگین و گرانبهاست

اطلاعات

نام:فارسی
تعداد کارت‌ها:117 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:محمدرضا اخلاقی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=99781-1424-3740
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت