اسپانیایی

اصطلاح: ماله عهد بوقه
Es del año de la pera

اطلاعات

نام:اسپانیایی
تعداد کارت‌ها:22 کارت
زبان روی کارت:اسپانیایی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:امید عامری
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=98939-1187-3187
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت