روزنامه

to get started
آغاز شدن

اطلاعات

نام:روزنامه
تعداد کارت‌ها:646 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=98803-1-30
توضیحات:لغات و افعال جمع آوری شده از روزنامه ها

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت