فیزیولوژی

سروتونین
کم
افسردگی
پایین امدن خلق
OCD
اختلال کنترل
فوبیک
اضطر ابی
اختلال خواب بیداری
بروز پرخاشگری

اطلاعات

نام:فیزیولوژی
تعداد کارت‌ها:36 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=98528-3303-9156
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت