نظریه ها (مدرسان شریف)

مهمترین عامل در پیدایش نظریه پردازی جامعه شناختی کدام است؟

۱) انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری
۲) انقلاب های سیاسی
۳) پیدایش سوسیالیسم
۴) شهرگرایی
۲) انقلاب های سیاسی

اطلاعات

نام:نظریه ها (مدرسان شریف)
تعداد کارت‌ها:33 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=97673-2964-8336
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت