Deutsch

nicht Wahr ?
نه؟، اینطور نیست؟

اطلاعات

نام:Deutsch
تعداد کارت‌ها:119 کارت
زبان روی کارت:آلمانی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مانیا دهقانی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=97075-3858-10755
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت