کلمات پرکاربرد انگلیسی

wager
وظیفه

اطلاعات

نام:کلمات پرکاربرد انگلیسی
تعداد کارت‌ها:2 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:sina sefidgar
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=96851-2413-7183
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت