لغت ادبیات پیش ۱

لنگ و لوک
لنگ
لوک
انکه دسا و پایش معیوب است
انکه پایش معیوب باشد
انکه دشتش معیوب باشد
مجازا ضعیف و ناتوان

اطلاعات

نام:لغت ادبیات پیش ۱
تعداد کارت‌ها:25 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:Samin Samin
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=96601-1724-4554
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت