docker

اطلاعات

نام:docker
تعداد کارت‌ها:23 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:ممد ب
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=96402-3284-10334
توضیحات:داکر docker

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت