زبان اناری یازدهم

appreciate
v-ارزش نهادن ،درك كردن، قدرداني كردن

اطلاعات

نام:زبان اناری یازدهم
تعداد کارت‌ها:129 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مهدیه برجیسیان
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=96393-1889-6074
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت