Focuse on vocab

اطلاعات

نام:Focuse on vocab
تعداد کارت‌ها:47 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مینو گلی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=96360-3068-8481
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت