رشته های دانشگاهی

تطبیقی ادتیات
Comparitive Literature

اطلاعات

نام:رشته های دانشگاهی
تعداد کارت‌ها:65 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=96139-1-17
توضیحات:نام 65 رشته دانشگاهی به زیان فارسی و انگلیسی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت