Oxford Word Skills 1

hook
coat hanger

اطلاعات

نام:Oxford Word Skills 1
تعداد کارت‌ها:79 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:عطیه صفایی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=96123-2327-7083
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت