افعال

to export or to issue
صادر کردن

اطلاعات

نام:افعال
تعداد کارت‌ها:513 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=95892-1-5
توضیحات:513 فعل انگلیسی به فارسی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت