کلاس زبان استارتر

Custom noun,adjective[only before noun] (especially North American English)
/kʌstʌm/
Example:
*For noun
- The custom of giving presents at Christmas.
- It is the custom in that country for women to marry young.
* For adjective:(also custom-built, custom made()) designed and built for a particular person
-a custom motorcycle

اطلاعات

نام:کلاس زبان استارتر
تعداد کارت‌ها:1 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=95873-2867-7815
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت