کشاورزی

to perform an abortion
سِقط کردن

اطلاعات

نام:کشاورزی
تعداد کارت‌ها:163 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=95637-1-27
توضیحات:لغات مناسب برای دانشجویان رشته کشاورزی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت