ادبیات فارسی

لغاتی که یادم میره
۱)محال:ناممکن

اطلاعات

نام:ادبیات فارسی
تعداد کارت‌ها:3 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=95127-3060-8449
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت