روش یوتوب

Взаимно
متقابلا

A: Здра вствуйте. Меня зовут Оксана.
B: Здравс твуйте, а меня - Эрик.
A: Очень приятно.
B: Взаим но.

اطلاعات

نام:روش یوتوب
تعداد کارت‌ها:2 کارت
زبان روی کارت:روسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:سعید نیک اختر
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=94851-1828-8427
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت