پایتخت کشورهای آمریکایی

پایتخت بارابادوس
 بریج تاون

اطلاعات

نام:پایتخت کشورهای آمریکایی
تعداد کارت‌ها:35 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=94234-2260-6172
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت