ترم 8 به بعد

as you can see
همانطور که می بینید

اطلاعات

نام:ترم 8 به بعد
تعداد کارت‌ها:57 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مهدی دهدار
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=93927-3125-8679
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت