مامایی V-1

دوره پری ناتال (prinatal period)
۲دسته (براساس تعریف):

۱- براساس سن: شروع از بالای ۲۰هفته تا ۲۸روز بعد زایمان (خود ۲۰هفته بحساب نمیاد)

2- براساس وزن: شروع از ۵۰۰گرم

اطلاعات

نام:مامایی V-1
تعداد کارت‌ها:26 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=92327-2118-5594
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت