لغات A1. 1

Es geht mir gut.
I’m doing well.

اطلاعات

نام:لغات A1. 1
تعداد کارت‌ها:46 کارت
زبان روی کارت:آلمانی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=91969-3563-9876
توضیحات:A1

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت