مندلیف

B
بور
عنصر ۵
گروه ۱۳
دوره ۲
پروتون و الکترون۵
عدد جرمی ۱۱
شبه فلز

اطلاعات

نام:مندلیف
تعداد کارت‌ها:51 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=91678-2879-7852
توضیحات:شیمی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت