مندلیف

H
هیدروژن
عنصر 1
گروه 1
دوره 1
پروتون و الکترون 1
گاز

اطلاعات

نام:مندلیف
تعداد کارت‌ها:51 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=91678-2879-7852
توضیحات:شیمی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت