شبکه های کامپیوتری

شبکه ها از نظر فناوری انتقال
پخشی، نظیر به نظیر

اطلاعات

نام:شبکه های کامپیوتری
تعداد کارت‌ها:17 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=91629-2508-6703
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت