زبان 504 با تلفظ

elevate
ˈeləˌvāt
raise , enhance, boost

اطلاعات

نام:زبان 504 با تلفظ
تعداد کارت‌ها:479 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:جواد پورزمانی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=91284-1034-2820
توضیحات:مترادف لغات 504 واژه به انگلیسی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت