Vocabulary for IELTS advance

current
جاری، متداول، معاصر، اخیر

اطلاعات

نام:Vocabulary for IELTS advance
تعداد کارت‌ها:87 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:زینب سمیعی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=90910-1944-5327
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت