۱۰ تیر

dissent
جداشدن، اختلاف عقیده داشتن

اطلاعات

نام:۱۰ تیر
تعداد کارت‌ها:50 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:زینب ناظری
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=90905-2330-6747
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت