لغات درس 15 سطح A2 کتاب Berliner Platz

Parken
پارک کردن

اطلاعات

نام:لغات درس 15 سطح A2 کتاب Berliner Platz
تعداد کارت‌ها:143 کارت
زبان روی کارت:آلمانی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:Mohamad hosein shoghi
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=90571-1308-3881
توضیحات:لغات درس 15 کتاب Berliner Platz neu 2 - آلمانی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت