دارو

سلکوکسیب
مهارکننده cox2از NSAIDs/در Ra و Os مصرف میشود

اطلاعات

نام:دارو
تعداد کارت‌ها:2 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=90528-2973-8189
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت