essential words for the toefl

chiefly
مخصوصا - به طور عمده

اطلاعات

نام:essential words for the toefl
تعداد کارت‌ها:90 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مهیار حسین زاده
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=90168-827-2886
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت