اصطلاحات GMAT

able + ______
able + infinitive

اطلاعات

نام:اصطلاحات GMAT
تعداد کارت‌ها:429 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=885-1-22
توضیحات:429 اصطلاح مناسب برای آزمون GMAT

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت