لغات پر تکرار کنکور ارشد

elude
طفره رفتن

اطلاعات

نام:لغات پر تکرار کنکور ارشد
تعداد کارت‌ها:354 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:عطیه صفایی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=87356-2327-6190
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت