زبان انگلیسی

لغات
Accidentally(اتفاقی/تص ادفا)
Intentionally(عمد ی)
Addition(بعلاوه)
Sub traction(تفریق)
Primary school(مدرسه ابتدایی)
Expire(به پایان رسیدن)
Burst into flame(منفجر شدن)
Staircase(راه پله)
Originate(ابداع شد)
Collocation(ترکیب)
Compound(ترکیبی)
Insect( حشره)
Infection(عفونت )
It won't come to that(کار به اونجاها نکشه)
Orally(به طور شفاهی)
Be safe with somebody(پیش کسی ماندن)

اطلاعات

نام:زبان انگلیسی
تعداد کارت‌ها:5 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=85514-3060-8453
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت