کامپیوتر

اطلاعات

نام:کامپیوتر
تعداد کارت‌ها:0 کارت
زبان روی کارت:سایر
زبان پشت کارت:سایر
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:آدام میرغلی پور سر تپه چغ
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=82709-2121-5615
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت