فنون تور

مسئوليت ها و وظايف راهنما
آمادگی برای تور
مدیریت گروه)برنامه ریزی،سازماندهی و هدایت(
استقبال و بدرقه مسافران
برقراری ارتباط مناسب
پذیرایی کننده و میزبان
حل مشکلات مسافران
کنترل منظم تعداد افراد تور در هر برنامه
اجرای برنامه های تور
کمک به افراد دارای نیازهای خاص
ارائه توضیحات کلی و جزئی در خصوص جاذبه ها و ویژگیهای مقصد
شناخت مقصد گردشگری
کنترل امور مالی
انجام امور اداری لازم
انجام همکاری و هماهنگی های لازم در اجرای تور
دانستن زبان محلی
کمک در نگهداری اموال و اشیاء قیمتی و مدارک حیاتی مسافران
دریافت پیشنهاد و پاسخگویی به

اطلاعات

نام:فنون تور
تعداد کارت‌ها:75 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:زهرا پاشیده
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=82234-3876-10918
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت