باکتری شناسی تئوری

عفونت داخل عروقي ناشی از سودوموناسآئورژی نوزا:
_در چه کسانی دیده می شود؟
_تظاهرات آن به چه صورت است؟
_علائم آن چگونه است؟
_درمان
_اندوکاردیت در معتادان تزریقی، دریچه های طبیعی و مصنوعی دیده می شود.
_تظاهرات بیماری کمی کندتر است و بیشتر سمت راست قلب درگير می شود، هرچند سمت چپ و دریچه ها هم درگير می شوند.
_تب شایع
ضایعات پوستی نادر
اکتیماگانگ نوزوم دیده نمی شود
_درمان ترکیبی رایج است زیرا مقاومت آنتی بیوتیکی دارد و اگر عود دیده شود بایستی جراحی انجام شود.

اطلاعات

نام:باکتری شناسی تئوری
تعداد کارت‌ها:80 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=82137-3369-9317
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت