انگلیسی - تاریخ

exhibiting different colours, especially as irregular patches or streaks.
"............. yellow bricks"
variegated

اطلاعات

نام:انگلیسی - تاریخ
تعداد کارت‌ها:35 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:پیمان طالقانی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=80615-994-5123
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت