روان شناسی psychology

psychology


(Noun)روان‌شناسی

- He studied philosophy a nd psychology at Cambridge

- او در کمبریج  فلسفه و روان‌ش اسی خواند

اطلاعات

نام:روان شناسی psychology
تعداد کارت‌ها:3 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=80613-1957-5478
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت