97 فعل پر کاربرد فرانسوی

avoir besoin
need

اطلاعات

نام:97 فعل پر کاربرد فرانسوی
تعداد کارت‌ها:97 کارت
زبان روی کارت:فرانسوی
زبان پشت کارت:انگلیسی
دسته بندی:زبان
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:مدیر سایت
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=7957-1-198
توضیحات:97 فعل پر کاربرد در زبان فرانسوی

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت