زیست

گیرنده حسی ؟
یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک رو دریافت میکنه و اثر محرک در اون به پیام عصبی تبدیل میشه

اطلاعات

نام:زیست
تعداد کارت‌ها:8 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=79010-2354-6254
توضیحات:زیست

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت