واژه(لباس و گستردنی)

پلاس
جامه ای پشمینه و ستبر که درویشان پوشند.نوعی گلیم درشت و کلفت.جامه ی کم ارزش

اطلاعات

نام:واژه(لباس و گستردنی)
تعداد کارت‌ها:16 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=77914-2226-5943
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت