عربی

نکات ترجمه
۱)ما+ل ...+مِن... : تو ترجمش از هیچ استفاده میشه
ما لکم من ناصر:شما هیچ یاوری ندارید
ما للظالمین من انصار:ستمگران هیچ یاوری ندارند

اطلاعات

نام:عربی
تعداد کارت‌ها:2 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=77343-3060-8450
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت