عربی

نکات ترجمه
۱)ما+ل ...+مِن... : تو ترجمش از هیچ استفاده میشه
ما لکم من ناصر:شما هیچ یاوری ندارید
ما للظالمین من انصار:ستمگران هیچ یاوری ندارند
۲)و اِن وقتی وسط یک عبارت بکار بره معنای<اگرچه،هرچ د>میده
۳)اگه تو جمله یه اسم نکره دیدی جلوتر همون اسم اومده ولی معرفه شده با ال این ال رو باید به صورت اسم اشاره این یا ان معنی کنی(عَیِن ال بمعنی هذا)
۴)وقتی عبارتی با ما+من+اسم نکره شروع میشود تو ترجمش از هیچ استفاده میشه!

اطلاعات

نام:عربی
تعداد کارت‌ها:6 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=77343-3060-8450
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت