حقوق

چه کسانی میتوانند رسیدگی به دعوا را درخواست کنند؟
اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی

اطلاعات

نام:حقوق
تعداد کارت‌ها:261 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:علی کی دی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=76767-3793-10602
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت