۱۰۶۴ تا ۲۱۲۶

lunge
حمله نگاهانی خیز

اطلاعات

نام: ۱۰۶۴ تا ۲۱۲۶
تعداد کارت‌ها:160 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=75062-2330-6408
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت