Vocabulary for IELTS

bond /bond/
1. اوراق قرضه
2. رابطه، پیوند/ چیزی که دو یا چند نفر یا گروه را متحد می کند ، مانند عشق ، یا یک علاقه یا ایده مشترک
between/ with/ of
3. پیوند (با چسب، شیمیایی)

اطلاعات

نام:Vocabulary for IELTS
تعداد کارت‌ها:788 کارت
زبان روی کارت:انگلیسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:زینب سمیعی
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=72135-1944-5197
توضیحات:Vocabulary for IELTS کمبریج

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت