ALPHA

اذیت نکن
ج1:آخه اذیتت می کنم مظلوم میشی خیلی با حاله
ج2:نمی دونی که وقتی اذیتت می کنم چقدر خوردنی میشی که

اطلاعات

نام:ALPHA
تعداد کارت‌ها:265 کارت
زبان روی کارت:فارسی
زبان پشت کارت:فارسی
دسته بندی:
هزینه:رایگان
ایجاد شده توسط:a a
آدرس:https://bazyad.com/sets/public?set=7153-3398-9406
توضیحات:

امکانات

برای استفاده از این جعبه وارد سایت شوید.

ورود به سایت